אימון עצמי מבוסס אמת, חוויה ופעילות ראויה - דרך לאמן את עצמך

Updated: May 7

בתחילה אציג את הרקע הרעיוני לדרך האימון העצמי, ואחר כך אפרוט תכנית שיעורים עצמית, עליהם תוכלו לחזור עם עצמכם.


על התהליך

"אם לבי שואל, אני תוהה, אם אני תוהה, אני תוהה אודות אמת ודרך, ואם אמת ודרך קיימות, הן קיימות גם כאן ועכשיו ממש."
"האמת מתגלה בטבע, והטבע מתגלה לנו בחוויותיו ובגבולותיו, על כן אלהים מגלה לנו את רצונו בחוויית החיים הרעננה כמו גם בניתוח המעשי המחושב, עבודתו מצריכה להכין את לבנו ליצירת חיים ברמה האינטואיטיבית והאנליטית כאחד."
"אמת מופנמת בקרב מי שפועל על פיה"

ברמת החוויה


במהלך החיים אנו מגיעים למצבי משבר, נקודות מפנה, העבר מרגיש ונשמע לא רלוונטי לשאלה המתבקשת "מה הלאה?", אנו נוטים להסתגר בחדרי חדרים ו"להשתבלל" במיטה, הפרסונה שבנינו לעצמנו במשך תקופות ארוכות נשברת ולא נח לנו שאנחנו לא "מישהו". אחת האמונות הבסיסיות באימון עצמי מבוסס חוויה היא כי בשביל ליצור עתיד מדויק עלינו להרגיש נינוחות בהווה. גם בחדרי חדרים, בחוויה הכל כך אישית, טמונים אוצרות ושערים לדרכים חדשות.


יחד עם נטייתנו להתכנסות במשך זמני משבר, כשהחיים נראים כהפסקה שארכה נצח, אנו עדיין חווים חוויות אישיות ונפגשים עם דמויות באופן שהוא כורח המציאות, באימון עצמי מבוסס חוויה ישנה הנחה בסיסית כי חקירת חוויות ומפגשים פשוטים ויומיומיים אלו מאפשרת מסע אל עבר מחוזות יוצאי דופן. יותר מכך, האדם יכול לקחת את המושכות של חייו וליזום חוויות ומפגשים בעצמו, חוויות ומפגשים שיפתחו לו צוהר לעצב דרכן את חייו.


לשם חקירה מושכלת של חוויות היומיום באימון עצמי מבוסס חוויה המתאמן לומד כיצד להפיק את המירב מהתנסות, יוזמה, הרהור ובהיה, הקשבה שקטה, שימת לב להיות כאן ועכשיו במשך ההווה ותשומת הלב לגוף ולרגש, תוך פיתוח עצמאות המחשבה ומציאת משאבי ההכוונה הפנימית. כך, כאשר מפת חיינו איננה נהירה לנו, התנסות והרהור נעשים עבורנו משאבים בלתי נדלים לתובנה ולפריצת הדרך לעתיד.


באימון עצמי מבוסס חוויה הנחות המוצא הן:


 • ·אדם מעצב את חייו דרך מפגשים וחוויות.

 • בשביל ליצור עתיד מדויק עלינו להרגיש נינוחות בהווה.

 • חוויות ומפגשים הם כורח המציאות אך הם גם עניין של יוזמה.

 • חקירת חוויות פשוטות ויומיומיות מאפשרת מסע אל עבר מחוזות יוצאי דופן.

 • כאשר מפת חיינו איננה נהירה לנו, התנסות והרהור הם משאבים בלתי נדלים לתובנה.


ברמת האקטיביזים – צדק מביא לחשיבה פילוסופית


מטרה מתפקדת כנותנת כח להמשיך הלאה לחיים בעלי מתח ורעננות, היא מתפקדת גם כהסחה מעיסוק אובססיבי בבעיות ובכאב, הנצרך לשם חזרה לעסוק באופן עמוק בכאב עצמו, חזון קוהרנטי יחד עם תפיסת עצמי כנה והלימה רגשית מאפשר יצירת חיים השואבת ממעיינות של כנות וכיוונון פנימי. בתחילה כדאי לעבוד על יצירת מרחב בטוח עם הווה, ולאט לאט לצור סיפור חיים שיש לו עבר ויש לו עתיד.

קשיים שאימון עצמי מבוסס חוויה אפקטיבי עבורם במיוחד הם:


 • מצבי משבר

 • נקודות מפנה בחיים

 • יציאה ממסגרת ומשגרה

 • אי בטחון בנטיות חיינו ודיוקן

 • מתח והצפה רגשית

 • חוסר איזון בין פנימיות לחיצוניות בדימוי העצמי

 • חזרתיות מחשבתית

 • ייאוש ודכדוך

 • תחושת חולשה נפשית

 • איבוד אוריינטציה רוחנית

 • קבלת החלטות

 • עיבוד רגשי

 • יצירת חיים של משמעות


האימון העצמי הוא משלים, וניתן לשלבו יחד עם טיפול פסיכותרפי או תרופתי.


כיצד אימון עצמי מבוסס חוויה מסייע?


מצבי משבר, נקודות מפנה בחיים, יציאה ממסגרת ומשגרה


ההתמקדות בחוויה מאפשרת לחולל את השינוי מתוך הכאן והעכשיו, למרות חורבן העבר, או סגירת פרק בחיים שפחות רלוונטי ליציאה לקראת פרק חיים חדש, הבנת הסיטואציה החדשה במח ימין האחראי על ראיית התמונה השלמה ובמח שמאל האחראי לראיית הפרטים.


יצירת חיים של משמעות


בניית חזון, שרטוט מחדש, אמפתיה כמרחיבה את האני, יצירתיות כמתבטאת ברוטינות, יעדים, תפילה להליכה בדרך ישרה, איפה הכישורים שלי יכולים לבוא הכי לידי ביטוי לתועלת הבריות?


כיוונון:


אי בטחון בנטיות חיינו ודיוקן, מתח והצפה רגשית, חוסר איזון בין פנימיות לחיצוניות בדימוי העצמי


עבודה בתוך מנוחה ודיוק ההחצנה, תרגילי הרפיה, כושר ויצירה להפחתת מתח והצפה, התנסות ויצירה להבנת הנטייה המתגלה בהם באופן לא מכוון, הקשבה לתחושות המורגשות ככלי כיוונון פנימי.


רגשי:


עיבוד רגשי


זגזוג בין קשב רגשי לעשייה למען חזון ומטרות.


קוגניציה:


חזרתיות מחשבתית


ההתמקדות בחוויה מאפשרת לראות את המחשבות כמושאים ולהתעלות מעבר למנגנון החזרתי. הסכמה עם המחשבות מאפשרת לא להחלם נגדן, דיון עם הטענות מאפשר ליצור משהו מהמחשבות במקום שהמחשבות ישארו במקומן, חזרה לעוגן גופני, כתיבת המחשבות מאפשר לפרוק אותן ולהביט בהן מהצד, כתיבה חפשית מאפשרת גילוי ספונטאני של דברים שלא הכרנו מראש במערכת המחבה שלנו, הקצאת זמן למחשבות מתחמת את העיסוק במחשבת כדי שמצד אחד, יהיה לו מקום ומצד שני, לא ישתלט על החיים.


קבלת החלטות


אמפתיה, עד לאן אני משקיף מבחינת התועלת שאני רוצה להביא? מה החזון הרחוק שלי על החברה? על הבריות?


אמונה ותקווה


ייאוש ודכדוך, תחושת חולשה נפשית


פעילות גופנית כמחזקת את הנפש, מציאת חיזוקים חיוביים אודות הצלחות מזדמנות, מציאת שורשי התשוקה לחיים בחוויית ההווה, מציאת פיתוי למשמעות ומשמעות מתוך אהבת חכמה, הבנת התנועה במעגלי החיים בהם האדם מצוי כתכנית שיעורים.


איבוד אוריינטציה רוחנית


החוויה ממקמת ב"מטריקס" התרבותי והאזורי, לפי מידותיך, למצוא את מקומך העולם הרוחני, לעומת הפרזה ביכולות הרוחניות או הפחתה בערכך, הבנה עמוקה של סוגיות פילוסופיות בהן אתה טרוד ושיעורים רוחניים עמם אתה מתמודד וכדומה, הבנת גבולות השיעור במרחב האקטיביסטי-אמפתי, לחוויה איכויות של אקסטזה ושלווה והן הפתח להתעלות והתקדמות רוחנית ועושר רגשי.


מה זה שינוי, ואיך אנחנו עוברים אותו


שינוי מתבצע תוך חתירה על ידי שני משוטים, האחד תלוי בקשב רגשי והשני בחתירה אקטיביסטית. האחד הוא הכרה בהירה של פרשנות החוויות היומיומיות הן מבחינה פילוסופית-נגטיבית והן מבחינה אינטואיטיבית, והשני הוא בחתירה למימוש חזון עתידי תוך יצירת חיזוקים אישיים הצבת יעדים וגילוי משאבים. השינוי הוא ברמת הגופנפש, ומבקש חיזוק גופני ולצד התבוננות אינטרוספקטיבית ואוניברסלית, והבנת המקום במרקם התרבותי-חברתי. אין הבקשה להגיע ל"כללי חיים", אלא ליצור את חיינו כיצירת אמנות, אפשר ללמוד מהעבר ולהחליף בכך את רגשי האשם. האדם נמצא במעגל הרמנויטי בו הוא עושה צעד אחד להבנת והתקדמות לעתיד וצעד אחד להבנת העבר ההשלמה עמו והלימוד ממנו. השלמה עם העבר, לימוד ממנו, בכל דבר יש אמת, (שלילה וחיוב) כי שמנו לב אליו ועשינו אותו לא סתם, היתה שם נטייה.


"החיים הם כמו יצירת אמנות, אפשר לשפוך את כל הצבעים על קן הציור, אפשר לצייר ברגש ולסרטט בחכמה."
"שים לב, אתה תראה שינוי."
"לאף גורם אין בלעדיות על החיים"
"אהבת אמת אינה מעדיפה את הטובים אליך, אבל הצרכים שלך כן, היכן שמעורבים הצרכים האהבה מתקשה להופיע בטהרתה, שם יש עבודת מודעות מורכבת."

מצב טוב של האדם הוא:


 • מודע לרגשותיו

 • מוציא לפועל לאט תשוקה (פעולה איטית)

 • מרוכז

 • פועל למען ייחודו

 • לומד

 • עושה מאמץ נכון

 • מבין את מקומו התרבותי-ערכי בזמן נתון

 • מודע לכישוריו בזמנים שונים

 • מתקדם לעבר דיוק ההתהוות

 • בקשר עם גורם מאחד ומאזן את חייו (אלהים)


מצב טוב של החברה הוא:


 • כל כשרון מתממש באופן מדויק.

 • אנשים עוסקים בדיוק ובעשייה במרווחי זמן של עשייה \ מנוחה.


בעיות יכולות לנבוע מ:


 • טעויות במחשבות על האלוהות

 • טעויות בהבנה כיצד אנו מכירים דברים ומבינים הבנות

 • שימת לב המונעת בכוונה למקומות מסוימים ונסגרת בכוונה מהכרות מסוגים מסוימים ומחוויות מסוגים מסוימים

 • חוסר התרגלות לסביבה חדשה (כולל אי הכרה בתרבות הסביבתית)

 • שכרות חושים


תכנית שיעורים עצמית - ניתן לחזור על התכנית במעגלים שוב ושוב -


 • שיעור 1 - תהליך...

לאט לאט להעביר את גורם החיזוק לחיזוק עצמי מחיזוקים מהסביבה.


לשים לב -


היכן וכיצד נח לי להתבטא?

מתי אני נלהב?

מתי אני מנתח דברים בלי יסוד מוצק לחשיבה, מתי אני מתלבט לחינם?