אימון עצמי מבוסס אמת, חוויה ופעילות ראויה - דרך לאמן את עצמך

Updated: May 7, 2021

בתחילה אציג את הרקע הרעיוני לדרך האימון העצמי, ואחר כך אפרוט תכנית שיעורים עצמית, עליהם תוכלו לחזור עם עצמכם.


על התהליך

"אם לבי שואל, אני תוהה, אם אני תוהה, אני תוהה אודות אמת ודרך, ואם אמת ודרך קיימות, הן קיימות גם כאן ועכשיו ממש."
"האמת מתגלה בטבע, והטבע מתגלה לנו בחוויותיו ובגבולותיו, על כן אלהים מגלה לנו את רצונו בחוויית החיים הרעננה כמו גם בניתוח המעשי המחושב, עבודתו מצריכה להכין את לבנו ליצירת חיים ברמה האינטואיטיבית והאנליטית כאחד."
"אמת מופנמת בקרב מי שפועל על פיה"

ברמת החוויה


במהלך החיים אנו מגיעים למצבי משבר, נקודות מפנה, העבר מרגיש ונשמע לא רלוונטי לשאלה המתבקשת "מה הלאה?", אנו נוטים להסתגר בחדרי חדרים ו"להשתבלל" במיטה, הפרסונה שבנינו לעצמנו במשך תקופות ארוכות נשברת ולא נח לנו שאנחנו לא "מישהו". אחת האמונות הבסיסיות באימון עצמי מבוסס חוויה היא כי בשביל ליצור עתיד מדויק עלינו להרגיש נינוחות בהווה. גם בחדרי חדרים, בחוויה הכל כך אישית, טמונים אוצרות ושערים לדרכים חדשות.


יחד עם נטייתנו להתכנסות במשך זמני משבר, כשהחיים נראים כהפסקה שארכה נצח, אנו עדיין חווים חוויות אישיות ונפגשים עם דמויות באופן שהוא כורח המציאות, באימון עצמי מבוסס חוויה ישנה הנחה בסיסית כי חקירת חוויות ומפגשים פשוטים ויומיומיים אלו מאפשרת מסע אל עבר מחוזות יוצאי דופן. יותר מכך, האדם יכול לקחת את המושכות של חייו וליזום חוויות ומפגשים בעצמו, חוויות ומפגשים שיפתחו לו צוהר לעצב דרכן את חייו.


לשם חקירה מושכלת של חוויות היומיום באימון עצמי מבוסס חוויה המתאמן לומד כיצד להפיק את המירב מהתנסות, יוזמה, הרהור ובהיה, הקשבה שקטה, שימת לב להיות כאן ועכשיו במשך ההווה ותשומת הלב לגוף ולרגש, תוך פיתוח עצמאות המחשבה ומציאת משאבי ההכוונה הפנימית. כך, כאשר מפת חיינו איננה נהירה לנו, התנסות והרהור נעשים עבורנו משאבים בלתי נדלים לתובנה ולפריצת הדרך לעתיד.


באימון עצמי מבוסס חוויה הנחות המוצא הן:


 • ·אדם מעצב את חייו דרך מפגשים וחוויות.

 • בשביל ליצור עתיד מדויק עלינו להרגיש נינוחות בהווה.

 • חוויות ומפגשים הם כורח המציאות אך הם גם עניין של יוזמה.

 • חקירת חוויות פשוטות ויומיומיות מאפשרת מסע אל עבר מחוזות יוצאי דופן.

 • כאשר מפת חיינו איננה נהירה לנו, התנסות והרהור הם משאבים בלתי נדלים לתובנה.


ברמת האקטיביזים – צדק מביא לחשיבה פילוסופית


מטרה מתפקדת כנותנת כח להמשיך הלאה לחיים בעלי מתח ורעננות, היא מתפקדת גם כהסחה מעיסוק אובססיבי בבעיות ובכאב, הנצרך לשם חזרה לעסוק באופן עמוק בכאב עצמו, חזון קוהרנטי יחד עם תפיסת עצמי כנה והלימה רגשית מאפשר יצירת חיים השואבת ממעיינות של כנות וכיוונון פנימי. בתחילה כדאי לעבוד על יצירת מרחב בטוח עם הווה, ולאט לאט לצור סיפור חיים שיש לו עבר ויש לו עתיד.

קשיים שאימון עצמי מבוסס חוויה אפקטיבי עבורם במיוחד הם:


 • מצבי משבר

 • נקודות מפנה בחיים

 • יציאה ממסגרת ומשגרה

 • אי בטחון בנטיות חיינו ודיוקן

 • מתח והצפה רגשית

 • חוסר איזון בין פנימיות לחיצוניות בדימוי העצמי

 • חזרתיות מחשבתית

 • ייאוש ודכדוך

 • תחושת חולשה נפשית

 • איבוד אוריינטציה רוחנית

 • קבלת החלטות

 • עיבוד רגשי

 • יצירת חיים של משמעות


האימון העצמי הוא משלים, וניתן לשלבו יחד עם טיפול פסיכותרפי או תרופתי.


כיצד אימון עצמי מבוסס חוויה מסייע?


מצבי משבר, נקודות מפנה בחיים, יציאה ממסגרת ומשגרה


ההתמקדות בחוויה מאפשרת לחולל את השינוי מתוך הכאן והעכשיו, למרות חורבן העבר, או סגירת פרק בחיים שפחות רלוונטי ליציאה לקראת פרק חיים חדש, הבנת הסיטואציה החדשה במח ימין האחראי על ראיית התמונה השלמה ובמח שמאל האחראי לראיית הפרטים.


יצירת חיים של משמעות


בניית חזון, שרטוט מחדש, אמפתיה כמרחיבה את האני, יצירתיות כמתבטאת ברוטינות, יעדים, תפילה להליכה בדרך ישרה, איפה הכישורים שלי יכולים לבוא הכי לידי ביטוי לתועלת הבריות?


כיוונון:


אי בטחון בנטיות חיינו ודיוקן, מתח והצפה רגשית, חוסר איזון בין פנימיות לחיצוניות בדימוי העצמי


עבודה בתוך מנוחה ודיוק ההחצנה, תרגילי הרפיה, כושר ויצירה להפחתת מתח והצפה, התנסות ויצירה להבנת הנטייה המתגלה בהם באופן לא מכוון, הקשבה לתחושות המורגשות ככלי כיוונון פנימי.


רגשי:


עיבוד רגשי


זגזוג בין קשב רגשי לעשייה למען חזון ומטרות.


קוגניציה:


חזרתיות מחשבתית


ההתמקדות בחוויה מאפשרת לראות את המחשבות כמושאים ולהתעלות מעבר למנגנון החזרתי. הסכמה עם המחשבות מאפשרת לא להחלם נגדן, דיון עם הטענות מאפשר ליצור משהו מהמחשבות במקום שהמחשבות ישארו במקומן, חזרה לעוגן גופני, כתיבת המחשבות מאפשר לפרוק אותן ולהביט בהן מהצד, כתיבה חפשית מאפשרת גילוי ספונטאני של דברים שלא הכרנו מראש במערכת המחבה שלנו, הקצאת זמן למחשבות מתחמת את העיסוק במחשבת כדי שמצד אחד, יהיה לו מקום ומצד שני, לא ישתלט על החיים.


קבלת החלטות


אמפתיה, עד לאן אני משקיף מבחינת התועלת שאני רוצה להביא? מה החזון הרחוק שלי על החברה? על הבריות?


אמונה ותקווה


ייאוש ודכדוך, תחושת חולשה נפשית


פעילות גופנית כמחזקת את הנפש, מציאת חיזוקים חיוביים אודות הצלחות מזדמנות, מציאת שורשי התשוקה לחיים בחוויית ההווה, מציאת פיתוי למשמעות ומשמעות מתוך אהבת חכמה, הבנת התנועה במעגלי החיים בהם האדם מצוי כתכנית שיעורים.


איבוד אוריינטציה רוחנית


החוויה ממקמת ב"מטריקס" התרבותי והאזורי, לפי מידותיך, למצוא את מקומך העולם הרוחני, לעומת הפרזה ביכולות הרוחניות או הפחתה בערכך, הבנה עמוקה של סוגיות פילוסופיות בהן אתה טרוד ושיעורים רוחניים עמם אתה מתמודד וכדומה, הבנת גבולות השיעור במרחב האקטיביסטי-אמפתי, לחוויה איכויות של אקסטזה ושלווה והן הפתח להתעלות והתקדמות רוחנית ועושר רגשי.


מה זה שינוי, ואיך אנחנו עוברים אותו


שינוי מתבצע תוך חתירה על ידי שני משוטים, האחד תלוי בקשב רגשי והשני בחתירה אקטיביסטית. האחד הוא הכרה בהירה של פרשנות החוויות היומיומיות הן מבחינה פילוסופית-נגטיבית והן מבחינה אינטואיטיבית, והשני הוא בחתירה למימוש חזון עתידי תוך יצירת חיזוקים אישיים הצבת יעדים וגילוי משאבים. השינוי הוא ברמת הגופנפש, ומבקש חיזוק גופני ולצד התבוננות אינטרוספקטיבית ואוניברסלית, והבנת המקום במרקם התרבותי-חברתי. אין הבקשה להגיע ל"כללי חיים", אלא ליצור את חיינו כיצירת אמנות, אפשר ללמוד מהעבר ולהחליף בכך את רגשי האשם. האדם נמצא במעגל הרמנויטי בו הוא עושה צעד אחד להבנת והתקדמות לעתיד וצעד אחד להבנת העבר ההשלמה עמו והלימוד ממנו. השלמה עם העבר, לימוד ממנו, בכל דבר יש אמת, (שלילה וחיוב) כי שמנו לב אליו ועשינו אותו לא סתם, היתה שם נטייה.


"החיים הם כמו יצירת אמנות, אפשר לשפוך את כל הצבעים על קן הציור, אפשר לצייר ברגש ולסרטט בחכמה."
"שים לב, אתה תראה שינוי."
"לאף גורם אין בלעדיות על החיים"
"אהבת אמת אינה מעדיפה את הטובים אליך, אבל הצרכים שלך כן, היכן שמעורבים הצרכים האהבה מתקשה להופיע בטהרתה, שם יש עבודת מודעות מורכבת."

מצב טוב של האדם הוא:


 • מודע לרגשותיו

 • מוציא לפועל לאט תשוקה (פעולה איטית)

 • מרוכז

 • פועל למען ייחודו

 • לומד

 • עושה מאמץ נכון

 • מבין את מקומו התרבותי-ערכי בזמן נתון

 • מודע לכישוריו בזמנים שונים

 • מתקדם לעבר דיוק ההתהוות

 • בקשר עם גורם מאחד ומאזן את חייו (אלהים)


מצב טוב של החברה הוא:


 • כל כשרון מתממש באופן מדויק.

 • אנשים עוסקים בדיוק ובעשייה במרווחי זמן של עשייה \ מנוחה.


בעיות יכולות לנבוע מ:


 • טעויות במחשבות על האלוהות

 • טעויות בהבנה כיצד אנו מכירים דברים ומבינים הבנות

 • שימת לב המונעת בכוונה למקומות מסוימים ונסגרת בכוונה מהכרות מסוגים מסוימים ומחוויות מסוגים מסוימים

 • חוסר התרגלות לסביבה חדשה (כולל אי הכרה בתרבות הסביבתית)

 • שכרות חושים


תכנית שיעורים עצמית - ניתן לחזור על התכנית במעגלים שוב ושוב -


 • שיעור 1 - תהליך...

לאט לאט להעביר את גורם החיזוק לחיזוק עצמי מחיזוקים מהסביבה.


לשים לב -


היכן וכיצד נח לי להתבטא?

מתי אני נלהב?

מתי אני מנתח דברים בלי יסוד מוצק לחשיבה, מתי אני מתלבט לחינם?


מה מסלול החיים שלי?

לימודים, עבודה, זוגיות.


את מי אני אוהב?

מי האנושים שחשובים לי בחיי?

באילו תחומים אמנותיים או רוחניים התנסיתי?

מהם תחומי הפעילות הגופנית שהתנסיתי בהם?

מה המתנה שהיית רוצה לתת ולמי?

מה החלום שלי?


מתי אני מתוח מידי?

מתי אני רגוע מידי?


האם יש לי אמונות כיצד החברה אמורה להיראות?

במה אני מאמין?


למי אני רוצה לסייע?


בשביל מה הגעתי לעולם?


"אדם מעצב את חייו דרך מפגשים וחוויות"
"בשביל ליצור עתיד מדויק עלינו להרגיש נינוחות בהווה"
"חקירת חוויות פשוטות ויומיומיות מאפשרת מסע אל עבר מחוזות יוצאי דופן"

בחר מקום למפגש הבא שלך עם עצמך, תעצום את העיניים, הרפה את גופך, תוכל להרפות באמצעות נשימות וכיווץ שרירים והרפייתם, איפה הכי היית רוצה להיות? למה? איזה מקום מגשים חלק מזה?


איפה אתה רוצה להיפגש עם עצמך בפעם הבאה?


זום חוויות ומפגשים, אפשר לעצמך מנוחה.


איך היתה לך הפגישה?


 • שיעור 2 - הפנים כולל את החוץ ומשתקף בו בהדדיות ולא מתנגד לו.


חלק את חייך לתחומים ושים לב ליחסי גומלין בינהם.


מה אתה יכול לתת באופן ייחודי בחייך?


מה החזון הכי רחוק שלך?


הצב מטרות בכל תחום בחייך.

כתוב מטרות עיקריות להווה.

לימוד גורמים הפועלים במאבקים שבחייך.


לגבי מה אתה דואג? ומה בשליטתך כיצור אנוש?


צור את חייך...


 • שיעור 3 - משאבים, שימת לב למה שישנו, נינוחות בהווה


מה הצלחת בחייך?


מהם מעגלי התמיכה שלך? מה נותן לך כח?

כתוב את ההצלחות שלך החוזקות שלך ביומיום באופן שוטף. תודה עליהן לאלהים.

שים לב להווה. שים לב הדברים משתנים.

היכןאתה לחוץ? ממי וממה אתה מפחד?

מתי אתה מוצף?

מתי אתה עייף?


חיזוק הכח:


 • חיזוק הגוף

 • אכילה בריאה

 • פעילות גופנית

 • נשימה מלאה


בטחון והרגעה:


 • נשימות איטיות לבטן ככלי הרגעה

 • כיווץ והרפיית שרירים ככלי להרגעה

 • זיכרון טוב, אדם מרגיע, חפץ מרגיע, דמות מרגיעה (דמות מהתרבות, מלאך, אלהים, פיה, דמות מסרט).


הסחה:


מהם כלי ההסחה שלך כשאתה מוצף?

ניתן לשקול טיפול תרופתי להרגעה.


עבור מצבים מדוכדכים ואובדניים:


האין אינו. איננו יכולים לחשוב על ריק. איננו יכולים לכוון לריק. אנו יכולים להרגיש ריק בפנים, והתשובה לכך היא חשבון נפש, וחשבון על החיים שלנו.


שאלה לתהיה מה זה בכלל "משמעות"? האם אנו חייבים "משמעות" בשביל פשוט להתקיים? הנה, אנו קיימים.


 • שיעור 4 - תבניות מחשבה, הנחות המוצא, וזוך הראיה


מאמץ נכון - התאמץ כמה שיותר להשיג את מטרותיך, אך אל תגיע לכדי כאב.


מה הם גורמי הסמכות בחייך?

מתי אתה סומך על אנשים יותר מידי? ולמי?

באילו מושגים אתה משתמש ואינך בטוח מה משמעותם? שים לב, האם עצם השימוש בהם אינו כובל אותך לתבניות מחשבה שאינך היית רוצה?


שים לב.

שים לב לחויית חושיך.

שים לב לדימיון הזורם והנובע.

מה מופיע?


תרגל תשומת לב לדברים החשובים באמת.


תן למתח מקום, אפשר לו לבוא בך ולעבור הלאה. אפשר לו להביא אותך להארה.


שינוי קורה באופן איטי.

שים לב לכך שדברים משתנים סביבך.

זה יאפשר לך חופש ותקווה.


חמול.

פעל באופן צודק.

השחרור מכל סמכות פנימית או חיצונית מגיע בחיפוש ודרישת צדק בין כל הגורמים.

הצדק משחרר.


עצום עיניים, דמיין שאתה שולח אהבה לאנשים.

לאנשים שאתה אוהב, לאנשים שקשה לך לאהוב.


את מי אתה שופט לפני שפגשת בכלל? אילו אנשים בחברה אתה שופט בלי לראות?

האם יש לכך יסוד?


 • שיעור 5 - השיעור הנוכחי שלך בחיים


שאלה מנחה: מה זה בשבילך "משמעות החיים"?


כתוב על דף "משמעות החיים" ולעשות סיעור מוחין.


יש אמת בכל דבר – שים לב.


התנהגות העבר שלך היא מורה דרך עבורך – צמצם את את מה שאינך חפץ בו כבר ממנה, וכך תשוב למעיינות הספונטאניות.


אנו במעגלים פרשניים של חיינו (המעגל ההרמוינטי) – פירוש ההווה נעשה דרך הבנת העבר, חשוב להשלין עמו וללמוד ממנו, ולהבין את שאיפות העתיד, להתנסות בהתנסויות חדשות ולהתקדם הלאה בדרך.


הגדר את הבעיה שלך כשיעור, תן שם לשיעור שבו אתה נמצא ובקש ללמוד את "השיעור הרוחני". הגדר את הסיטואציה כשיעור רוחי שעליך לעבור.


מהו שיעור רוחי? יש לבחינה פילוסופית (על העבר), יש לו בחינה של יישום אתי (לעתיד) ויש לו בחינה של השלמה ותובנה רגשית (בהווה) – אלו האספקטים של התגלות האמת.


העלה מושגים משמעותיים החוזרים בפילוסופיית החיים שלך וצור הגות אודותם.


 • שיעור 6 - התנסות


שים לב לגופך.

מה הוא מספר?


שים לב לחושיך.

מה אתה חש?


צור ושים לב למה שיצרת. צור בחפשיות ואחר כך שים לב מה יצא.


הכר תחום חדש.


איזו חוויה יפה אתה יכול לחוות?

עצום עיניים, מה יעשה לך טוב?


שים לב לנשימות.

שים לב לצעדיך.

שים לב למה שעובר בדמיונך ובמחשבתך.


שחק עם החיים.


קח את אלהים כחבר דמיוני. שוחח. תראה מה יוצא לך מהלב. תראה אם באים רמזים בהכרתך לכיוונים חדשים.


כתוב באופן חפשי.


התפלל.

איך קוראים לאלהים?

עבור מי חשוב להתפלל?

מה הסיפור של מי שאתה מתפלל עליו?

מה חשוב שהוא יבין?

הרשה לדמיון שלך להפליג בתפילה. שים לב מה מגיע.


למד משהו חדש.


תהיה ליד משהו. תהיה ליד מישהו. שים לב מה מתרחש.


 • שיעור 7 - כיוונון


כתוב בחפשיות. מה יוצא?


מה מפתה אותך בחיים?

שימת לב לרגש, שימת לב לדמיונות שהתחושות שלך מעלות בהכרתך.

שים לב ליופי שסביבך.


אם הרגשות שלך היו דמויות, מי הם היו? מה הם היו אומרים? למי הם היו אומרים מה שהם היו אומרים?

אפשר לרגשות שלך להעלות דימויים בהכרתך.


שים לב, מה שלומך היום? למה?


תן ביטוי לרגשותיך העוצמתיים בתוך מרחבים בטוחים.


אילו בחירות עומדות לפתחך?

לאילו מצבים אתה שוקל להכנס?

לאילו אנשים אתה תוהה אם להתקרב או להתרחק?

אפשר לבחירות, למצבים ולאנשים הללו להתקרב אליך ולהתרחק בדמיונך. אילו רגשות עולים לנוכח הניסיונות הללו שאתה עושה בהכרתך? מה הרגשות האלו מספרים על הבחירות, המצבים והאנשים האלו, והקשר שלך עמם?


אפשר לעצמך פשוט להקשיב, להתבונן, לחוש, להריח, לטעום.


גש אט אט לתחושות שלך. הן עדינות.


תשאל את רגשותיך, רגש, רגש - מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להראות לי? למה אתה פה?


תספר לעצמך או לאחרים או על כיוון בחייך ותראה מה עולה.


 • שיעור 8 - עיצוב החיים


מתי אתה מפזר את כוחותיך?

מתי אתה ממקד?

מתי אתה נח?

אזן בין התחומים הללו.


אפשר לעצמך הרגלים קבועים.

שים לעצמך תזכורות לדברים שאולי תשכח. אתה לא צריך להעמיס על עצמך דאגות מיותרות.


יחסי אנוש


כשאתה נפגש עם אדם ויש ביניכם חילוקים, שים לב קודם כל למה אתם מסיכימים.


שים לב לנקודת המבט של הזולת ואל תשכח את נקודת המבט שלך.


שים לב כיצד אתה יכול לחזק את הזולת.


אם יש משהו שמפריע לך בהתנהגותו היה כנה עמו ואמור לו זאת. אם אתה יודע שהוא לא יכיל זאת, אפשר להמתין ולשתוק.


שים לב שאתה בעדו ובעד עצמך. אפשר תמיד למצוא, לאט לאט, את הדרך לפשרה שתטיב עם שניכם.


עומס בחיים


זה בסדר לנוח, להמתין.

כדאי לפעמים להסיח אתה הדעת מנושאים שמעמיסים עלינו ולחזור אליהם יותר רגוע.

אפשר לעצמך להמתין ולא לעשות כלום. העולם משתנה בעצמו, יהיו תמיד עוד הזדמנויות.

השתדל לא להחליף יום ולילה.

כשאתה פשוט ממתין, אפשר לעצמך ללמוד מהמנוחה...


---


שיהיה בהצלחה!!!...