בלוג שהוא כולו מלא תקווה

Updated: Feb 16, 2021

את הבלוג הזה אני כותב בשביל התקווה, בשביל התקווה שלי, בשביל התקווה שלך, בשביל התקווה של מדינת ישראל, בשביל התקווה של עמינו, בשביל תקוות האדם והחי. אני כולי נושא תפילה לאל שהמילים הנכתבות פה יהיו מילים ללבבות, מילים לתורות תקווה, מילים לשירי תקווה, מילים לאהבה.

התקופה קשה, אומרים את זה בכל תקופה, אכן, אבל בכל זאת, התקופה קשה. כדאי להעזר במילים של תקווה בתקופות קשות.

מצידי אשים על לבי לומר מילים כנות, מילים מובנות, מילים ראויות.

אנא, אם לא הובנתי, שימו לבי על כך.


אוהב,


א.