הבשורה הדתית-מדינית-תיאולוגית עבור מדינת ישראל

Updated: Oct 12, 2021

ישראל מצויה במשבר פוליטי, דתי ותיאולוגי. אני מאמין, שהאמונה בישוע כמשיח עשויה לקדם יציאה של ישראל מהמשבר בו היא מצויה. בעוד שבפוליטיקה יהודים מתקשים לשבת עם ערבים, חילונים מתקשים לשבת עם חרדים, וימנים מתקשים לשבת עם שמאלנים, הרי שמשבר העומק במדינת ישראל מצוי בספירה הדתית, משבר המקרין על המציאות הפוליטית העגומה. בעוד שיהודים דתיים חפצים לבנות את בית המקדש במקום אבן השתיה שבהר הבית כמשא נפש דתי יהודי, הם מאיימים בכך על מבנה כיפת הסלע (הקרוי גם "כיפת הזהב"), החשוב חשיבות מכרעת למוסלמים, מבנה אשר לפי הדעה הרווחת בקרב היהודים, בנוי על מקום זה של אבן השתיה.


למעשה, מבחינה הלכתית ומבחינת המחקר הגיאוגרפי, לא ברור כלל אם במציאות של ימינו - בה לא ברור המיקום בו המזבח היה בנוי בבתי המקדש הראשון והשני - ישנה חובה הלכתית לבנות את בית המקדש דווקא באופן, שימצא במרחב, בו בנויה כעת כיפת הסלע, או שאפשר לבנותו באופן תקין, מבחינה הלכתית, גם במיקום אחר בהר הבית.


אבל בינתיים, בעוד הסוגיה לא מוכרעת, לא מבחינה הלכתית ולא מבחינת הבניה המעשית, עצם השאיפה הלא מבוררת המצויה בלבותיהם של יהודים רבים באופן דומיננטי, מאיימת על החברה המוסלמית בישראל ובעולם, והסיטואציה החברתית הנוצרת מהמצב היא פילוג, ריב ושנאה הדדית. במישור אחר לגמרי מצויים הלבבות בחברה היהודית ביחס לקיום המצוות. האם להתחייב לקיום דקדקני ומוקפד של כל סעיף בשולחן ערוך ובספרי ההלכה האחרונים, או לפנות לגישות ליברליות יותר, אשר נעות הלכה למעשה, בין ניסיון להתרחק מכל מה שמריח תורני ועד ניסיון ללכת בדרך אמצעית וממוצעת של קיום העיקר, או מה שיותר מתחבר ללבו של אדם זה או אחר. כמו כן, יהודים חילונים ודתיים חלוקים בשאלה היסודית של הכרעה בין מוסר אוניברסאלי, השם אהבת חינם לכל הבריותיו של אלהים כערך עליון, ומתבטא בציווי אהבת ה' שאין לו צרכים משלו אלא צרכי בריותיו, לבין מוסר פרטיקולרי של אהבת ישראל כערך עליון, ומתבטא בציווי "ואהבת לרעך כמוך", המחייב לאהוב את רעך הקרוב אליך. אני טוען, שבאמונה בישוע כמשיח, האיש אשר הוכיח את ישראל לפני כאלפיים שנה, מצויה רפואה לבעיות האלו, ישראל והאנושות כולה, אשר שיבתו לגאול את האנושות, תתבטא בעצם תהליך האמונה בערכיו, שהנחיל לאנושות בחייו ובמותו.


בעוד הסוגיה הפוליטית, ששורשה בניגוד בין מוסלמים ליהודים, תפתר בהיותם מסכימים על משיחיותו של ישוע, אשר מוזכר כמשיח גם בקוראן ובכתבי האסלאם, ובכך ימצאו מחנה משותף לחשיבה אודות תהליך הגאולה בדרך אותה התווה ישוע בבשורתו, בחייו ובמותו, הבעיה הפנים-דתית של היהודים תפתר במציאת דרך ממוצעת, אשר שורשיה הותוו כבר בתוכחתו של ישוע לשמור את המצוות כולן, אבל לא לקיימן כמצוות אנשים מלומדה בהצמד לחוק היבש כסעיפים שיש לסמן עליהם "וי", אלא להתמקד בקיום פנימיות התורה כולה המתומצתת במצוות אהבת ה' ואהבת הרעים. צפייתי היא, כי באשר תקום תנועה יהודית, אשר תקבל את רוחו של ישוע, כמתווה את דרכם בקיום המצוות, תתחזק האמונה באלהים, כדמות בורא, שעיקר כוונת הדת שהנחיל לבריותיו, הוא למלא איש רצון רעהו ובריה רצון חברתה, כמי שאינו צריך דבר מאיש או מבריה אחת, אלא רק אנחנו, בריותיו, מבקשים את קרבתו כדי לסייע לנו לסייע זה לזה, בבחינת המימרא המדרשית "לא נתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות.". יחד עם הכרה זו נוכל לממש את אהבת ה' כערך עליון, אשר אהבת כל הבריות המתחייבת ממנו, תביא באופן פרטיקולרי לאהבת ישראל בעזרת שמירה משותפת על המצוות המייחדות אותנו ומלכדות אותנו.


אני משער, כי באשר תלך ותפתר הבעיה הפנים-דתית בציבור היהודי, ובאשר ימצא כיוון משותף לרקימת חזון גאולה יהודי-מוסלמי, נוכל להתחיל לראות את האופן של היציאה מהמשבר הפוליטי, בו מדינת ישראל מצויה כעת. כאשר הגבולות בין חרדים לבין חילונים, בין יהודים לבין מוסלמים ובין ימניים לשמאלנים יקבלו גווני ביניים חדשים, נוכל להפתח את עבר מציאות פוליטית חדשה במדינת ישראל.

כדי להבין כיצד היא הדרך לאמונה ישוע כמשיח כתבתי את המאמר הבא - לחץ כאן כדי להבין כיצד אנו כיהודים יכולים לקבל את ישוע בלי לחטוא בעבודה זרה ובלי לבטל את המצוות וההלכה בעקבות האמונה במשיחיותו של ישוע כתבתי את המאמר הבא - לחץ כאן כדי להבין כיצד האמונה בישוע עשויה להשתלב יחד עם שלום בין יהודים למוסלמים בנוגע לבניה בהר הבית כתבתי את המאמר הבא - לחץ כאן ולתחילת הבנה הלכתית ופילוסופית מעמיקה של פתרון בר קיימא של בעיית הבניה בהר הבית לחץ כאן.

כדי לראות כיצד יכולה להתחיל להרקם חברה בה קיימת תרבות משותפת ליהודים ומוסלמים ראו את המאמר הבא - לחצו כאן

"עושה השלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועל כל באי עולם, ואמרו אמן."